Športová akadémia Trenčianske Teplice

Športové gymnázium
Trenčianske Teplice

Škola - vzdelanie

Hlavnou myšlienkou tohto projektu je prepojenie tréningovej, súťažnej časti s výchovno-vzdelávacou časťou. Výchovno-vzdelávací proces bude zabezpečovať SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM v Trenčianskych Tepliciach. Škola s klubom úzko spolupracuje po športovej a vzdelávacej stránke. V súčasnosti sa v škole vyučuje 16 predmetov, všetky predmety prepojené na šport (SAJTY, E-TESTY, ZÁVERECNÉ PRACE, PROJEKTY). Okrem toho sú na škole aj špeciálne športové predmety, ako ŠPORT A VEDA (sience a novinky v športe), ŠPORT A ZDRAVIE (vedomosti a zručnosti v oblasti regenerácie a zdravého životného štýlu), ŠPORT A MÉDIA (mediálna oblasť v športe) ŠPORTOVÝ MANAŽMENT a ŠPORT A PODNIKANIE (manažérske a ekonomické zameranie, marketing).

Mentálnu príprava bude okrem trénerov zabezpečovať v škola, formou sedení so špeciálnym PSYCHOLÓGOM, ktorý bude k dispozícii. V predmete ŠPORT a OSOBNOSŤ ŠPORTOVCA sa hráči dozvedia o sebe a vzťahu k športu všetko čo potrebujú. Vzťah k športu si budujú nie len na ihrisku, ale aj mimo neho a ich vnímanie k športu sa mení a získava iný rozmer. Samozrejme nesmieme zabúdať na zdravotnú stránku a zranenia. K dispozícii bude hráčom fyzioterapeut a lekár. K procesu patrí aj tréningový denník, ktorý si musí každý hráč vypracovávať a slúži mu ako pomôcka k získaniu odbornej spôsobilosti v predmete ZÁKLADY ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY. Okrem iného si každý hráč musí natočiť video a fotky z tréningu, ktoré spracuje do projektu, v ktorom prezentuje svoje výsledky a zameranie. Proces bude nastavenítak, aby čo najmenej narušoval tréningový proces klubu a hráčov, ale zároveň,hráči musia spĺňať minimálne kritéria nastavené školou. Výučba bude prebiehať každý deň a bude prispôsobená veku, záťaži a potrebám hráčov.

Úspešní absolventi môžu získať úplne vzdelanie gymnaziálneho typu s maturitou a odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti v oblasti „tréner“ a „inštruktor“, resp. „odborník v športe“. Ďalej vedomosti a zručnosti potrebnépre štúdium na zahraničných športových univerzitách, FTVŠ a vysokých školách so športovým zameraním. Prepojenie ŠKOLY a KLUBU – univerzitný systém vzdelávania v strednej skole, uľahčí následný prechod do zahraničných súťaží a umožni získať štipendium na zahraničných univerzitách.

KOMPLEXNÝ TRÉNINGOVÝ PROCES (ŠKOLA – AKADÉMIA):

Tréningový proces je úzko prepojený so školou. Je zabezpečený kvalifikovanými odborníkmiindividuálnym prístupom ku každému hráčovi. Prvoradá je zdravotná stránka hráča. Každý hráč musí raz ročne absolvovať špeciálnu športovú prehliadku, na základe ktorej sa prispôsobí tréningový proces a záťaž. V tréningovom proces je povinne zaradený bazén a wellness a to aj po teoretickej stránke na hodinách predmetu ŠPORT a ZDRAVIE.

V súčasnosti sa stretávame s tým, že hráči sú pretrénovaný a v 16 - 17 roku kvôli častým zraneniam, alebo opotrebeniu a únave končia so športom. Nezabúdame ani na mentálnu stránku hráča, preto je na škole psychológ a v predmete ŠPORT a OSOBNOSŤ ŠPORTOVCA sa hráči dozvedia o sebe a vzťahu k športu všetko čo potrebujú. Vzťah k športu si budujú nie len na ihrisku, ale aj mimo neho a ich vnímanie k športu sa mení a získava iný rozmer. K procesu patrí aj tréningový denník, ktorý si musí každý hráč vypracovávať a slúži mu ako pomôcka, a zároveň je to nutnosť a povinnosť, k získaniu odbornej spôsobilosti v predmete ZÁKLADY ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY. Okrem iného si každý hráč musí natočiť video a fotky z tréningu, ktoré spracuje do projektu, v ktorom prezentuje svoje výsledky a zameranie.

NOVINKY

Príďte si vyskúšať tréning

Príďte si vyskúšať tréning

20.02.2018

Tréning bude zameraný na zdokonaľovanie herných činností jednotlivca a bude prebiehať pod vedením kvalifikovaného trénera s najvyššou trénerskou licenciou

Tenisový turnaj „TEJT School Lobik U16“

Tenisový turnaj „TEJT School Lobik U16“

18.02.2018

Dovoľujeme si Vás pozvať na medzinárodné tenisový turnaj „TEJT School Lobik U16“, ktorý sa bude konať v nafukovacej hale na Baračke v Trenčianskych Tepliciach.