Športová akadémia Trenčianske Teplice

SPÁJAME ŠPORT A VEDOMOSTI

Chceš sa stať profesionálnym športovcom?

Poď k nám študovať!

GYMNÁZIUM

Hlavnou myšlienkou tohto projektu je prepojenie tréningovej, súťažnej časti s výchovno-vzdelávacou časťou. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM v Trenčianskych Tepliciach. Škola s klubom úzko spolupracuje po športovej a vzdelávacej stránke.

AKADÉMIA

Našim hlavným cieľom, je vytvárať podmienky na rozvoj a popularizáciu športu, a to ako na úrovni amatérskej tak aj výkonnostnej. Vytvárať podmienky pre účely mimoškolskej činnosti a využitia voľného času detí. Spoločne organizovať množstvo podujatí pre všetky vekové kategórie. Aktívne pomáhať rozvíjať a popularizovať profilujúce sa športy na regionálnej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni.

AREÁL

Tréningový proces prebieha na kvalitných športoviskách pod vedením profesionálnych trénerov

KOMPLEXNÝ TRÉNINGOVÝ PROCES (ŠKOLA – AKADÉMIA):

Tréningový proces je úzko prepojený so školou. Je zabezpečený kvalifikovanými odborníkmi s individuálnym prístupom ku každému hráčovi. Prvoradá je zdravotná stránka hráča. Každý hráč musí raz ročne absolvovať špeciálnu športovú prehliadku, na základe ktorej sa prispôsobí tréningový proces a záťaž. V tréningovom proces je povinne zaradený bazén a wellness a to aj po teoretickej stránke na hodinách predmetu ŠPORT a ZDRAVIE.

V súčasnosti sa stretávame s tým, že hráči sú pretrénovaný a v 16 - 17 roku kvôli častým zraneniam, alebo opotrebeniu a únave končia so športom. Nezabúdame ani na mentálnu stránku hráča, preto je na škole psychológ a v predmete ŠPORT a OSOBNOSŤ ŠPORTOVCA sa hráči dozvedia o sebe a vzťahu k športu všetko čo potrebujú. Vzťah k športu si budujú nie len na ihrisku, ale aj mimo neho a ich vnímanie k športu sa mení a získava iný rozmer. K procesu patrí aj tréningový denník, ktorý si musí každý hráč vypracovávať a slúži mu ako pomôcka, a zároveň je to nutnosť a povinnosť, k získaniu odbornej spôsobilosti v predmete ZÁKLADY ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY. Okrem iného si každý hráč musí natočiť video a fotky z tréningu, ktoré spracuje do projektu, v ktorom prezentuje svoje výsledky a zameranie.

PREČO ÍSŤ ŠTUDOVAŤ K NÁM?

  • komplexný tréningový proces
  • vzdelanie a výchova odborníka v oblasti športu
  • odborná príprava na FTVŠ
  • kvalifikovaný tréneri a personál akadémie
  • moderné vybavenie a zázemie pre tréning a rehabilitáciu
  • vynikajúce výsledky našich zverencov

NOVINKY

Test

Test

01.01.1970

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Morbi gravida libero necvelit. Morbi scelerisqueff luctus velit. Etiam dui sem, fermentum vitae, sagittis id, hdmaliposuada in, quam. Proin mattis lacinia justo. Vestibulum facilisis auctor urna. Aliquam in lorem sit amet leo accumsan lacinia. Inte df, dsjfh dslfsdkjfhsd fldd dfggg hhghh ghher rutrum, orci vestibulum ullamcorper ultricies, lacus quam ultricies odio, vitae fsdsf dfjhgvc kdfhgh.......

VIAC ...
Test 2

Test 2

01.01.1970

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Morbi gravida libero necvelit. Morbi scelerisqueff luctus velit. Etiam dui sem, fermentum vitae, sagittis id, hdmaliposuada in, quam. Proin mattis lacinia justo. Vestibulum facilisis auctor urna. Aliquam in lorem sit amet leo accumsan lacinia. Inte df, dsjfh dslfsdkjfhsd fldd dfggg hhghh ghher rutrum, orci vestibulum ullamcorper ultricies, lacus quam ultricies odio, vitae fsdsf dfjhgvc kdfhgh.......

VIAC ...
Test 3

Test 3

01.01.1970

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Morbi gravida libero necvelit. Morbi scelerisqueff luctus velit. Etiam dui sem, fermentum vitae, sagittis id, hdmaliposuada in, quam. Proin mattis lacinia justo. Vestibulum facilisis auctor urna. Aliquam in lorem sit amet leo accumsan lacinia. Inte df, dsjfh dslfsdkjfhsd fldd dfggg hhghh ghher rutrum, orci vestibulum ullamcorper ultricies, lacus quam ultricies odio, vitae fsdsf dfjhgvc kdfhgh.......

VIAC ...

"Lepší vrabec v hrsti než požiar na streche"

DOMINIKA CIBULKOVÁ